Tip: Trek je handschoenen aan op weg naar pianoles..! Geniet van “Winter” van Antonio Vivaldi!