Inleiding

Aangezien er in de mens zoveel aanwezig is dat vraagt om muzikale ontplooiing, is het van groot belang dat muziek een plaats krijgt in het leven van een mens.

Ieder mens heeft een zekere muzikale aanleg. Deze aanleg moet ontwikkelingskansen krijgen, door de ontmoeting van de mens met de wereld van de muziek.

inleiding

Onderzoekingen hebben aangetoond, dat het muziek maken vele bijdragen levert aan de persoonsvorming :

  • Direct resultaat is de ontwikkeling van de muzikale vermogens, die in vrijwel ieder mens (kind!) aanwezig zijn.
  • Het draagt bij tot de ontwikkeling van het gevoelsleven.
  • Het is een vorm van activering en geeft mogelijkheden tot uiting, tot expressie, tot creativiteit en werkt spanning oplossend.
  • Het element ‘ordening’speelt een belangrijke rol, waardoor een esthetische ontwikkeling plaatsvindt.
  • Het is een sociale bezigheid: ‘teamwork’.
  • Het is een waardevolle vrijetijdsbesteding .

Onderzoeken hebben aangetoond (in allerlei schooltypen in Hongarije), dat regelmatig en veelvuldig muziekonderricht, bij vermindering van het aantal uren voor de andere vakken, betere resultaten geeft over de hele linie, dus ook in de andere vakken! Een verscherping van het opmerkingsvermogen en versterking van het concentratievermogen heeft plaats. (bron:De Muzische Mens van Jon-Roar Bjorkvold)

Er ligt hier dus een belangrijke taak voor mij als pianodocente!

Ik vind het dan ook een voorrecht en een hele verantwoordelijkheid om werkzaam te mogen en kunnen zijn in het muziekonderwijs!

Pianoles in Zwolle