Lesvoorwaarden

lesvoorwaarden1

 • De lesvorm
  Er wordt privé-les gegeven aan individuele leerlingen. Voor de lessen aan kinderen geldt dat deze m.b.t. een gewenste regelmaat, wekelijks worden gegeven op een in overleg te bepalen tijdstip. Voor volwassenen is er ook de mogelijkheid om 1 keer in de 2 weken les te volgen. De lessen hebben een duur van 20, 30, 45 of 60 minuten. De lessen vinden plaats bij de docente aan huis. Voor kinderen en volwassenen die het erg leuk vinden om samen te spelen met iemand (een vriend(in), familielid, kennis), is er de mogelijkheid om 1 gewone les per maand te verruilen voor een begeleidingsles.
 • Inschrijving en opzegging
  Voor aanvang van de lessen dient een lesovereenkomst te worden ingevuld door de leerling of door de ouders/verzorgers. Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
  De opzegtermijn loopt vanaf de maand volgend op de maand waarin er wordt opgezegd. Dit houdt in, dat na de opzegging, de leerling nog lesgeld verschuldigd is over 1 maand en dat de leerling nog recht heeft op het volgen van de lessen gedurende deze periode. (Klik hier voor lesovereenkomst).
 • Vakanties en vrije dagen
  De vakantieperioden en vrije dagen worden geregeld in overeenstemming met onderstaand schema:
 • Herfstvakantie:23-10 t/m 27-10-2023
 • Kerstvakantie: 25-12-2023 t/m 05-01-2024
 • Voorjaarsvakantie: 19- 02 t/m 23-02-2024
 • Goede vrijdag: 29-03-2024
 • 2e Paasdag: 01-04-2024
 • Meivakantie: 29-04 t/m 10-05-2024
 • Hemelvaartsdag: 09-05-2024 (meivakantie)
 • Vrije dag na Hemelvaart: 10-05-2024 (meivakantie)
 • 2e Pinksterdag: 20-05-2024
 • Zomervakantie:  01-07 t/m 30-08-2024
 • De betaling van het lesgeld loopt door gedurende de vakanties en vrije dagen m.u.v.  de maanden juli en augustus. Het lesgeld in deze 2 maanden bedraagt de helft van het normale lesgeld tarief.
 • Ziekte en afwezigheid
  Wanneer de leerling geen gebruik maakt van de afgesproken les door ziekte, of elke andere reden, wordt de les niet verrekend of ingehaald.
  Wel kan de les, als daar mogelijkheden toe zijn, verplaatst worden naar een ander tijdstip in de week (voorafgaande aan de volgende les), mits dit uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de les wordt ingediend.
  Wanneer de leerling over een langere periode dan één maand niet in staat is de lessen te volgen, is de leerling slechts de helft van het lesgeld verschuldigd over de lessen, die verzuimd worden na die periode. Na twee maanden verzuim, gedurende een aaneengesloten periode is geen lesgeld meer verschuldigd.
  Bij afzegging van de les door de docent wordt, tenzij zij door ziekte heeft moeten afzeggen, in overleg een inhaalles afgesproken. Restitutie van lesgeld vindt plaats als er meer dan 4 lessen per jaar door ziekte van de docent zijn uitgevallen. Bij ziekteverzuim van de docent van een aaneengesloten periode van een maand of meer is de leerling na het verstrijken van deze periode aan de docent geen lesgeld meer verschuldigd.

Tot slot
Linda Imara-Smit behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en tarieven per seizoen bij te stellen.

Pianoles in Zwolle